EEN­HAN­DIG OP­DRUK­KEN

Muscle & Fitness - - Rocky @40 -

Op een be­paald mo­ment in de eer­ste film gooit Rocky een schijn­baar on­ein­dig aan­tal her­ha­lin­gen uit met af­wis­se­lend een­han­dig op­druk­ken in de ring. Het zal je niet ver­ras­sen dat For­tu­ne zegt dat dit heel veel voor­de­len heeft voor bok­sers.

“Ze ma­ken je ster­ker en ont­wik­ke­len je stoot­kracht. Ook door­bre­ken ze de sleur van het stan­daard op­druk­ken. Je kunt ook een­han­dig draai­end een medicijnbal gooi­en te­gen een muur, of een­ar­mig druk­ken in een po­wer­rek, waar­bij je el­ke keer de af­stand die je drukt ver­an­dert om zwak­ke pun­ten in je stoot te eli­mi­ne­ren.”

Voor ex­plo­si­vi­teit ad­vi­seert For­tu­ne om ze niet tot spier­f­a­len te doen, maar stelt hij voor om 3-5 sets van 5-10 her­ha­lin­gen per kant te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.