BIFBBBELGIË SPIE­REN­NIEUWS

Muscle & Fitness - - Ifbb-belgië -

Door: Vin­ce Wou­ters. Fo­to’s door Jo Lam­mens en Ru­dy Vers­mes­sen

HETNIEUWEJAARSTAATVOOR DE DEUR, BIFBB wenst ie­der­een pret­ti­ge ein­de­jaars­fees­ten en een suc­ces­vol 2017.

Naar jaar­lijk­se ge­woon­te houdt BIFBB zijn jaar­lijk­se le­den­ver­ga­de­ring in de maand ja­nu­a­ri. Zon­dag 8 ja­nu­a­ri 2017 zal de ver­ga­de­ring door­gaan in Wes­ter­lo om 10.00 uur. De­ze ver­ga­de­ring is en­kel toe­gan­ke­lijk voor Bifbb-le­den die hun lid­maat­schap 2017 in or­de heb­ben ge­maakt. Aan het eind van de ver­ga­de­ring vol­gen we­der­om de jaar­lijk­se 2016 at­le­ten en BIFBB gyms hul­di­gin­gen. Er werd een vroe­ge da­tum in de maand ja­nu­a­ri ge­ko­zen i.v.m. de IFBB cur­sus die na de ver­ga­de­ring zal vol­gen. 8 ja­nu­a­ri was de eni­ge da­tum vrij in het voor­jaar. De cur­sus voor ju­ry, coa­chen en at­le­ten wordt ge­ge­ven door Pa­wel Fil­le­born, Chair­man van het IFBB ju­ry co­mi­té en of­fi­ci­ë­le IFBB Aca­de­my Lec­tor. In 2016 wer­den door hem 72 voor­drach­ten ge­ge­ven over heel de we­reld. De cur­sus is in het En­gels en ie­de­re deel­ne­mer ont­vangt een cer­ti­fi­caat van deel­na­me. Kost­prijs 125 eu­ro voor Ifbb-le­den en 200 eu­ro voor niet Ifbb-le­den. Er is slechts be­perkt plaats en en­kel en al­leen na ont­vangst van het in­schrijf­geld wordt uw deel­na­me ver­ze­kerd. Be­ta­ling op de BIFBB re­ke­ning BE90.9730.8344.8932 en mai­len naar IN­FO@IFBBBELGIUM.BE.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.