3 TIPS VOOR EF­FEC­TIEF ETEN NA JE WORK-OUT

Muscle & Fitness - - Van Het Web -

EEN ENQUÊTE, UIT­GE­VOERD DOOR FLATOUT FLATBREAD, WEES UIT DAT SLECHTS 50% VAN DE SPOR­TERS SOMS EEN POST-WORK-OUT SNACK EET. BIJ­NA 40% DOET DIT ZELFS NOOIT. MAAR WIST JE DAT WAT JE NA DE WORK-OUT EET NET ZO BE­LANG­RIJK IS ALS DE WORK-OUT ZELF? Je moet zo snel mo­ge­lijk na je work-out eten om het mees­te uit je voe­ding te ha­len. Je li­chaam ver­keert na het trai­nen in de bes­te toe­stand om voe­ding­stof­fen op te ne­men. Pro­beer je post-work-out bin­nen een half uur na je work-out te nut­ti­gen.

ver­mij­den. Een whey sha­ke drin­ken met en­kel wa­ter als post-work-out is een dik­ke nee! On­der­zoek geeft na­me­lijk dui­de­lijk ant­woord op de vraag of je kool­hy­dra­ten moet ver­mij­den. De ide­a­le post-work-out snack be­vat ei­wit­ten én kool­hy­dra­ten. In fei­te moet de ver­de­ling 2:1 tot zelfs 3:1 zijn tus­sen kool­hy­dra­ten en ei­wit­ten.

her­stel. Ei­wit­ten spe­len hier een erg gro­te rol bij. Een van mijn fa­vo­rie­te ei­wit­rij­ke post-wor­kout snacks is plat­brood met pin­da­kaas, ba­naan en ho­ning. Dit re­cept heeft een per­fec­te ba­lans van ei­wit­ten, kool­hy­dra­ten en ge­zon­de vet­ten en is su­per mak­ke­lijk om te ma­ken! Kijk op

voor dit re­cept.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.