NA5-6UUR

Muscle & Fitness - - Van Het Web -

Nu is de ca­fe­ï­ne pas voor de helft uit je bloed­baan. Je li­chaam heeft er dus 5 tot 6 uur voor no­dig om het ca­fe­ï­ne­ge­hal­te te­rug te bren­gen naar 50%. Vrou­wen die de pil ge­brui­ken heb­ben twee keer zo­veel tijd no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.