NA 7-12 DA­GEN

Muscle & Fitness - - Van Het Web -

Uit on­der­zoek is ge­ble­ken dat je li­chaam 7 tot 12 da­gen no­dig heeft om to­le­rant te wor­den aan je re­gu­lie­re ca­fe­ï­ne in­na­me. Dit be­te­kent dat je er dan aan ge­wend bent en de (po­si­tie­ve) ef­fec­ten min­der voelt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.