5

Muscle & Fitness - - Van Het Web -

VAAK WORDT SLECH­TE VOE­DING DOOR FA­NA­TIE­KE SPOR­TERS VERMEDEN, MAAR ON­GE­ZON­DE ETENSWAREN BREN­GEN OOK VOOR­DE­LEN MET ZICH MEE. MUSCLE & FIT­NESS ZET ER VIJF OP EEN RIJ­TJE.

Di­ë­tist en voe­dings­ex­pert Amy Ja­mie­son zegt dat je dia­be­tes ty­pe 2 voor­komt wan­neer je je kof­fie zwart drinkt. Ook verbeter je je ge­heu­gen. Daar­naast zit­ten er krach­ti­ge an­ti­oxi­dan­ten als hy­dro­cin­na­mic zu­ren en po­ly­fe­no­len in kof­fie. Amy raadt aan om niet meer dan drie kop­pen kof­fie per dag te drin­ken. Het hoeft dus niet zo te zijn dat wan­neer je on­ge­zon­de etenswaren nut­tigt, je wei­nig tot geen voe­dings­stof­fen bin­nen­krijgt. Het ad­vies is om al­tijd kri­tisch te zijn als het gaat over je voe­ding! Hoe gaaf zou dat zijn? En het kan. We re­ser­ve­ren we el­ke maand een pa­gi­na voor een in­ter­view met een van on­ze le­zers (zie pa­gi­na 107). Hoe sport je? Wat eet je? Wat is je doel? Wat je moet doen om in het mid­del­punt van de be­lang­stel­ling te staan? Stuur een fo­to van je­zelf met een exem­plaar van Muscle & Fit­ness naar re­dac­tie@muscle-fit­ness.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.