KIJ­KEN DIE HAN­DEL

Muscle & Fitness - - Sterrenkracht -

op­na­men be­zig is, dan maakt hij die ge­mis­te da­gen goed op za­ter­da­gen en zon­da­gen. Toen hij eind der­tig was be­gon car­dio een be­lang­rij­ker plaats te krij­gen in zijn trai­nings­re­gime.

“Toen ik nog in de twin­tig was hoef­de ik geen car­dio te doen. He­laas be­gon ik een leef­tijd te krij­gen waar­op car­dio echt nood­za­ke­lijk is”, zegt de 38 ja­ri­ge. “Ik eet heel net­jes en ik heb goe­de ge­nen, maar ik moest echt aan de car­dio. Ik ge­bruik de loop­band een beet­je, maar ik ben meer ie­mand van de Stair­clim­ber, en dan met een flin­ke schuine hoek. Ik doe 40 rond­jes op en neer – dat is echt pit­tig wer­ken – en dan ga ik naar het strand en doe ik wat Burst-werk.”(burst is een vorm van HIIT waar­in je 30 tot 60 se­con­den vol­uit gaat, ge­volgd door 30 tot 60 se­con­den lang­zaam­aan.”)

“Ik leef op ei­wit en groen­ten, maar af en toe ver­wen ik me­zelf een beet­je. Ik heb niet echt smok­kel­da­gen, maar als ik er zo’n dag te­gen­aan zou gooi­en, zou het zijn met een goe­de ham­bur­ger of een lek­ke­re piz­za, of ik ga naar een goe­de Ita­li­aan voor een am­bach­te­lij­ke ta­gli­a­tel­le.’

We­ber heeft er echt al­les aan ge­daan om ac­teur te wor­den, en heeft hard ge­werkt om het in Hol­ly­wood te ma­ken. Een aan­tal van de be­kend­ste te­le­vi­sie- Char­lie We­ber als Frank Del­fi­no in Sei­zoen 3 van How to Get Away with Mur­der (rechts). se­ries waar­in hij de af­ge­lo­pen 25 jaar heeft ge­ze­ten zijn: Buf­fy the Vam­pi­re Slay­er; Vero­ni­ca Mars, 90210 (de nieu­we), The Drew Ca­rey Show, Hou­se, en CSI Mi­a­mi. Voor zijn door­braak bij Buf­fy, werk­te We­ber als mo­del. Op­val­lend­ste shoot was de naakt­po­se op een oli­fant voor de Aber­crom­bie & Fitch ad­ver­ten­tie­cam­pag­ne. Maar toen hij voor het eerst het script in han­den kreeg voor zijn rol in Mur­der, Frank Del­fi­no, wist hij dat hij de rol van zijn le­ven had. “‘Frank is een tra­gisch fi­guur die een De se­rie ‘How to Get Away with Mur­der’ is te zien bij NET5 en op Net­flix. slacht­of­fer van om­stan­dig­he­den is, om­stan­dig­he­den die hij zelf heeft ge­scha­pen”, zegt de ac­teur.

‘Hij is dui­de­lijk een be­hoor­lij­ke ver­knipt per­soon. En met be­trek­king tot de ver­haal­lijn van dit sei­zoen, waar­in – let op spoi­ler – Del­fi­no de moor­de­naar is, voegt We­ber er aan toe: “Hij heeft spijt en voelt zich schul­dig over de din­gen die hij heeft ge­daan. Hij is ver­re van een her­sen­lo­ze moor­de­naar.”

Na­tuur­lijk doemt dan de vraag op: kan Char­lie We­ber weg­ko­men met zijn moord?

“Al­leen op te­le­vi­sie na­tuur­lijk’, zegt We­ber met een lach. “Ze zou­den een kwar­tier la­ter al op mijn deur klop­pen. Ik zou nog niet on­der een be­keu­ring kun­nen uit­ko­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.