Swagspre­ker

Muscle & Fitness - - Sport - DOOR JEFF TOMKO

Na­te Bur­le­son, de pre­sen­ta­tor van Good Mor­ning Foot­ball geeft er zijn Nfl-stijl aan.

HETNFLNETWORK nam de juis­te be­slis­sing door voor­ma­lig wi­de re­cei­ver Na­te Bur­le­son de co-pre­sen­ta­tor van haar och­tend­pro­gram­ma Good Mor­ning Foot­ball te la­ten zijn. Zijn cha­ris­ma als TD sa­men­vat­ter en com­men­ta­tor van wed­strij­den was ab­so­luut goud voor het pro­gram­ma. Nu trak­teert Bur­le­son, 35 jaar, zijn kij­kers da­ge­lijks op een do­sis foot­bal­l­ken­nis als­me­de op een we­ke­lijk­se sa­men­vat­ting van de mooi­ste hoog­te­pun­ten in het deel van het pro­gram­ma dat ‘Toe Drag Swag’ (slang voor ‘slim pas­se­ren’) heet.

Is er te­gen­woor­dig een be­te­re pra­ter in de NFL dan jij des­tijds?

Ik ga niet zeg­gen dat ik de bes­te van­ger was. Ik was geen Ran­dy of Cal­vin. Maar ik durf wel te zeg­gen dat er op dit mo­ment geen be­te­re com­men­ta­tor in de NFL is. Ik ben echt een heel goe­de pra­ter. Dus wie be­ter denkt te zijn moet dat eerst maar eens be­wij­zen.

Wat is dat ‘Toe Drag Swag’ waar­van je de hoog­te­pun­ten be­spreekt?

Het zijn de ex­tra’s. Wat doe je na­dat je de bal hebt ge­van­gen? Hoe vier je dat zon­der dat het er be­la­che­lijk uit­ziet, maar wel zo dat de fans wor­den mee­ge­no­men.

Ging je eer­ste toe-drag er­va­ring zo­als je het had ge­hoopt?

Het was mijn eer­ste tou­ch­down! Ik speel­de voor Min­ne­so­ta en we speel­den te­gen de 49ers. Gus Fre­rot­te speel­de me de bal van­af het mid­den­veld toe. [Ter­wijl ik aan het sco­ren was] zei ik te­gen me­zelf “Al die door­braak­mo­men­ten waar ik aan ge­werkt had…” . en ik kon ze me niet meer her­in­ne­ren, ik klap­te ge­woon dicht en deed een he­le een­vou­di­ge dub­be­le stap.

Je bent ge­bo­ren in Se­att­le, net als de hui­di­ge Mr. Olym­pia.

Ik vind Phil He­ath fan­tas­tisch. We gin­gen naar de­zelf­de school. We wor­stel­den toen we 9 of 10 jaar wa­ren. We von­den de WWF ge­wel­dig, dus we scheur­den on­ze t-shirts en lie­pen in ge­scheur­de kle­ding rond en ston­den zwaar te hij­gen in de gym. Ik kon Phil toen nog een beet­je bij­hou­den, maar dat is wel even ge­le­den.

Heb­ben jul­lie nog con­tact?

We ap­pen voort­du­rend. Ik deed een fo­to­shoot, dus ik stuur hem een be­richt­je, zo van ‘Phil, Bro, ik moet echt droog wor­den.’ Maar ik ben te mager, dus hij stuur­de me zijn pro­gram­ma, en ik pro­beer­de het. Ik werd er niet mas­sief van, maar wel ge­spier­der en dro­ger.

Hoe train je te­gen­woor­dig?

Ik ben dol op Crossfit. Het is een ma­nier van trai­nen die je steeds scherp houdt. Je hebt el­ke keer weer spier­pijn. En pijn is het voor­ge­recht van suc­ces.

Je moet de box do­mi­ne­ren.

Er was een vrouw die be­hoor­lijk wat ge­wicht ge­bruik­te. Mijn vriend Dar­nell zei te­gen me ‘Gaat die griet meer ge­wicht pak­ken dan jij?’ Ik dacht van ‘Ik kan meer ge­wicht pak­ken’, maar mijn li­chaam gaf an­de­re sig­na­len en zei ‘Tot hier en niet ver­der, Na­te.’ Dus ik nam gas te­rug, maak­te een bui­ging voor haar en zei ‘Je hebt het van­daag he­le­maal.’

Dus je bent ge­klopt?

Voor de vol­le 100 pro­cent. En ik ben er nog trots op ook.

VLOTTE FEI­TEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.