Hoe­jeeen­boom moet­om­hak­ken

Muscle & Fitness - - Krachttoeren - DOOR WALT PAGE

Als je car­toon­hout­hak­ker PAUL BU­NY­AN wilt naapen en je ei­gen boom wilt om­hak­ken, volg dan de­ze stap­pen voor je on­der de boom ligt en om hulp moet roe­pen.

Be­paal eerst de rich­ting waar­in de boom moet val­len. De wig – het deel van de boom dat wordt weg­ge­hakt – moet het wijd­ste punt heb­ben in de ge­wens­te hak­rich­ting. De hoog­te van de wig moet on­ge­veer de­zelf­de dia­me­ter zijn als de boom (bv een wig van 30 cm voor een boom met een dia­me­ter van 30 cm). Hak aan de kant die voor­over valt.

Wan­neer de eer­ste wig van de boom is ver­wij­derd, zal de boom gaan naar het diep­ste deel van de wig, dus zorg er voor dat je ze­ker­heid hebt over de groot­te van die wig met be­trek­king tot de val­rich­ting. De twee­de wig hak je aan de an­de­re kant van de boom, iets bo­ven de eer­ste wig. De val van de boom wordt be­paald door de nog niet door­ge­hak­te hout­ve­zels tus­sen de eer­ste wig en de twee­de wig. Zit er te veel tus­sen, dan valt de boom niet. Te wei­nig, dan be­paalt het ge­wicht van de boom de val­rich­ting en daar­mee ver­lies je con­tro­le over wel­ke kant de boom uit­valt. Voor de mees­te bo­men geld een on­on­der­bro­ken hout­laag van 3 tot 5 cm tus­sen de bo­ven­ste en on­der­ste wig als vol­doen­de. Ca­ble Wood­chop­per > Me­di­ci­ne Ball Slam > Ro­ta­ti­o­nal Wall Throw > Rus­si­an Twist > Bar­bell Squat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.