DU­WEN MAAR

Muscle & Fitness - - Train - DOOR AND­REW GUTMAN

Hoe je meer uit je push-ups kunt ha­len.

ER ZIJN ZAT MA­NIE­REN om push-ups uit­da­gen­der te ma­ken. Zet je voe­ten op een ver­ho­ging, voeg een hand­klap toe bo­ven­aan, laat de romp in­sta­bie­ler wer­ken door je push-ups op een om­ge­keer­de Bo­su ball te doen. Je kunt ook een ge­wichts­vest dra­gen of een flin­ke schijf op je rug leg­gen, waar­door het ge­wicht de in­ten­si­teit van de oe­fe­ning ver­groot en meer spier­ve­zels in borst, ar­men en romp laat wer­ken. Het plaat­sen van de schijf hangt af van je voor­keur, maar je heu­pen wor­den ge­dwon­gen hoog te blij­ven en de druk op de schou­der­bla­den wordt ver­wij­derd wan­neer het ge­wicht meer op je on­der­rug wordt ge­plaatst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.