HOE JE HET MOET DOEN KETTLEBELL UPRIGHTROW

Muscle & Fitness - - Direct Spieren -

Haal een touw­greep door het hand­vat van een of meer ket­t­le­bells.

Naar­ma­te je de kettlebell ho­ger op­trekt moet je het touw wij­der uit el­kaar trek­ken. Op die ma­nier pak je zowel de traps als de schou­ders. Houd de bo­ven­ste po­si­tie van de be­we­ging een of twee se­con­den vast voor je het ge­wicht weer laat zak­ken.

Om de set uit te bou­wen met een drop set, moet je meer­de­re lich­te­re ket­t­le­bells aan het touw han­gen om ze tij­dens de sets te ver­wij­de­ren.

WAAROMHETWERKT

Upright rows met een hal­ter bren­gen de pols en schou­ders in een ge­fixeer­de po­si­tie, die tot schou­der- en pols­klach­ten kan lei­den. De com­bi­na­tie van kettlebell en touw stelt je pol­sen en el­le­bo­gen in staat om over een flexi­be­ler be­we­gings­ver­loop te wer­ken, en dat geldt ook voor je schou­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.