GEEF ER EEN DRAAI AAN

Muscle & Fitness - - Buik En Romp -

EENGEWICHTBOVENJE HOOFD hou­den ter­wijl je aan het wan­de­len bent, lijkt mis­schien een­vou­dig, maar de in­sta­bi­li­teit van de­ze oe­fe­ning brengt krach­ten met zich mee waar­door het moei­lijk wordt om die po­si­tie vast te hou­den. De oe­fe­ning vormt een for­se be­las­ting van de schou­ders, lats en romp. De nei­ging naar ach­te­ren of op­zij te leu­nen ter­wijl je loopt maakt de oe­fe­ning zwaar. Men­sen met ge­voe­li­ge pol­sen kun­nen de kettlebell be­ter met een neu­tra­le greep vast­hou­den (hand­pal­men naar el­kaar) om te voor­ko­men dat de pol­sen in bo­ven het hoofd ge­strek­te hou­ding al te zwaar be­last wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.