ONSADVIES

Muscle & Fitness - - Beoordeel Mijn Training -

Veran­der de volg­or­de van je oe­fe­nin­gen. Be­gin met ho­ge­re her­ha­lin­gen om je ge­wrich­ten op te war­men voor je ver­der gaat met zwaar­de­re curls en druk­ken; en in plaats van al­le oe­fe­nin­gen voor bi­ceps of tri­ceps na el­kaar te doen, moet je ze af­wis­se­len. Dat ver­hoogt de tijd dat de spie­ren on­der span­ning staan, geeft meer spier­ve­zel­scha­de (en dus op­bouw van ve­zels) en ver­be­tert de bloed­toe­voer naar de spie­ren, waar­door er meer voe­dings­stof­fen naar de spie­ren ge­trans­por­teerd wor­den. Tot slot is smal­druk­ken voor tri­ceps be­ter voor je pol­sen dan de skull crus­her en traint het al­le drie kop­pen van de tri­ceps.

3 4–6 8 8 BEOORDELING: 7

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.