VOORWELKEKLACHTENIS ACUPUNCTUURGESCHIKT

Muscle & Fitness - - Beoordeel Mijn Herstel -

Spier­scheu­ren, ver­rek­kin­gen, pees­ont­ste­kin­gen, breu­ken, is­chi­as, hoofd­pij­nen, ten­nis­el­le­boog, knie­klach­ten, car­paal tun­nel syn­droom, en mis­se­lijk­heid.

WATJEERVANKUNT VER­WACH­TEN Na­dat je me­di­sche ge­schie­de­nis is be­ke­ken, zal de acu­punc­tu­rist je li­chaam con­tro­le­ren op ‘druk­pun­ten’ om de ener­gie­stro­men te lo­ka­li­se­ren, ook wel ‘chi’ ge­noemd, en be­kij­ken waar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.