Ta­bat­a­voor­mas­sa

Muscle & Fitness - - Crossfit - DOOR JOE WUEBBEN

Zet vier mi­nu­ten pijn om in pu­re spier­mas­sa.

TABATATRAINING IS EEN in­ten­se ma­nier van high in­ten­si­ty in­ter­val trai­ning (HIIT), waar­bij je 20 se­con­den all out trai­ning af­wis­selt met 10 se­con­den rust. En dat voor vier non-stop mi­nu­ten (acht ron­des) ach­ter­een. Dit ste­vi­ge pak op je don­der is het per­fec­te voor­beeld van de ae­ro­be en anae­ro­be trai­ning die Crossfit te bie­den heeft. Kracht, con­di­tie en vet­ver­slin­dend zijn de sleu­tel­woor­den. Ja­ze­ker, je kan een top­con­di­tie op­bou­wen en vet de tent uit­ro­ken in vier mi­nu­ten tijd, maar niet met een half­zach­te aan­pak.

Dit ge­zegd heb­ben­de kan bo­ven­staan­de tech­niek ook de hy­per­tro­fie van je spie­ren be­vor­de­ren om­dat de be­las­tings­tijd (TUT of Ti­me Un­der Ten­si­on) is ge­op­ti­ma­li­seerd. Spie­ren ra­ken voor lan­ge­re pe­ri­o­den ver­moeid en vet­vrije spier­mas­sa wordt af­ge­bro­ken, en dat is pre­cies de weg naar nieu­we spier­mas­sa. Voeg Tabatatraining toe aan je hui­di­ge trai­nings­pro­gram­ma door Crossfi­t­oe­fe­nin­gen als wall balls en air squats te ver­van­gen door pu­re ge­wicht­trai­nings­oe­fe­nin­gen.

Graig Hy­sell, CF-L2, ei­ge­naar en hoofd­coach van Crossfit Hil­ton Head in Zuid-caro­li­na (con­vic­ti­on­trai­ning.com) ont­wik­kel­de de hy­per­tro­fie­ge­rich­te Ta­ba­ta­oe­fe­nin­gen in bo­ven­staand ka­der. Hij ad­vi­seert een leg press af­slui­ter na de been­trai­ning en op borst­da­gen af­slui­ten met smal­druk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.