5

Muscle & Fitness - - Voedings-id -

Pom­poen­za­den zit­ten bom­vol ome­ga-3 vet­zu­ren en ca­ro­tenoi­de an­ti­oxi­dan­ten, en zijn heel ge­zond voor je imuun­sys­teem. Ze zijn ook rijk aan fy­to­s­te­ro­len, plant­aar­di­ge com­po­nen­ten die hel­pen je cho­les­te­rol in even­wicht te hou­den. Maar ze wor­den nog­al eens flink ge­zou­ten, dus daar moet je op let­ten. Be­vat meer ei­wit maar ook meer ca­lo­rie­ën dan chi­a­zaad­jes, dus dat maakt ze een pri­ma post-wor­kout snack. Een por­tie van 30 gram le­vert 10 gram ei­wit en 13 gram vet. Je kunt ze ook ge­brui­ken als af­top­per van smoot­hies, of ze in je yog­hurt, ont­bijt­gra­nen of sa­la­des doen. Door­gaans niet be­schouwd als eet­baar, be­vat­ten wa­ter­me­loen-zaad­jes toch 8 gram ei­wit per 30 gram, en zijn een pri­ma bron van mag­ne­si­um, die no­dig is voor de op­bouw van ei­wit en spie­ren, en voor de wer­king van de zenuwen. Het na­deel is hun vet­ge­hal­te, 13 gram per 30 gram zaad, dus niet al te veel van eten. Rijk aan ve­zels, cal­ci­um, zink en fos­for, en ij­zer, ge­ven se­sam­zaad­jes je een flin­ke mep mi­ne­ra­len die de ge­zond­heid van bot­ten, im­muun­sys­teem en spijs­ver­te­ring on­der­steu­nen, maar ook stress­ver­la­gend wer­ken, de bloed­druk re­gu­le­ren en de ei­wit­op­bouw be­vor­de­ren. Tot slot sti­mu­le­ren ze de pro­duc­tie van ro­de bloed­li­chaam­pjes. Je kan niet in de fout gaan met chi­a­zaad­jes (ka­na­ries kre­gen ze al veel eer­der, en wat kun­nen die beest­jes zin­gen). Het ho­ge ve­zel­ge­hal­te (11 gram per 30 gram zaad) helpt de spijs­ver­te­ring in sha­pe te hou­den en de stoel­gang stipt, en de ge­zon­de vet­ten hel­pen in de strijd te­gen ont­ste­kin­gen. Voeg er 4 gram ei­wit aan toe en we heb­ben het hier over een ab­so­lu­te win­naar, vol­gens di­ë­tis­te Leah Kauf­man, van het NYU Lang­o­ne Me­di­cal Cen­ter waar zij het ge­wichts­be­heer­sings­pro­gram­ma mo­ni­tort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.