ENERCUP

Muscle & Fitness - - Nbbf - Nederland -

De Enercup zal niet lan­ger een aan de NBBF ver­bon­den wed­strijd zijn. Tot on­ze gro­te spijt heeft een ver­schil van me­ning over een aan­tal or­ga­ni­sa­to­ri­sche za­ken er toe ge­leid dat con­ti­nu­e­ring van de sa­men­wer­king niet lan­ger een op­tie was. De NBBF is de da­mes Sie­be­richs dank­baar voor een aan­tal mooie edi­ties en wenst ze veel suc­ces. Le­den van de NBBF is het niet lan­ger toe­ge­staan deel te ne­men, of gast­op­tre­dens te ge­ven aan de Enercup. Raad­pleeg bij vra­gen hier­over de NBBF sta­tu­ten die te vin­den zijn op de web­si­te.

Ra­mo­na Cu­riel Ifbb-pro­fes­si­o­nal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.