LEEF­TIJD JU­NI­O­REN

Muscle & Fitness - - Nbbf - Nederland -

Het is veel men­sen niet vol­le­dig dui­de­lijk hoe de re­gels om­trent het ju­ni­or nu exact in el­kaar zit­ten. Wan­neer je bent ge­bo­ren bent tus­sen 1994 en 2001 geldt dat je tot 31 de­cem­ber 2017 kunt deel­ne­men als ju­ni­or. Het jaar dat je 23 wordt mag je dus nog deel­ne­men. Word je in fe­bru­a­ri 2017 23, dan mag je deel­ne­men bij de ju­ni­o­ren tot 31 de­cem­ber 2017.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.