EU­RO­PE­SE KAM­PI­OEN­SCHAP­PEN 2017

Muscle & Fitness - - Nbbf - Nederland -

Van 3 tot 7 Mei 2017 vindt in San­ta Susan­na in Span­je het vol­gen­de IFBB EK plaats. De vol­gen­de at­le­ten heb­ben zich ge­plaatst voor deel­na­me of heb­ben van het be­stuur een wild­card ont­van­gen. De NBBF is trots op de­ze se­lec­tie en ver­wacht mooie re­sul­ta­ten.

We gaan er van­uit dat de mees­te van de­ze at­le­ten straks op het EK te zien zul­len zijn. De­ze lijst is on­der voor­be­houd.

Lei­la Re­zi­gue

Mi­chel­le van Gel­der

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.