Vol­gen­de maand in Mus­cle & Fit­ness

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel -

Kun je met ge­wicht­trai­ning veel ca­lo­ri­een verbranden? Nou niet zo­veel als met car­dio, zou je den­ken. In het ok­to­ber­num­mer vind je een ar­ti­kel met ge­wicht­trai­nin­gen die tot wel 1000 kcal

verbranden! Dus mis­schien hoef je die gru­we­lij­ke loop­band he­le­maal niet te be­klim­men! On­ze hoofd­re­dac­teur Har­ry de Jon­ge werk­te op zijn sport­school een pit­ti­ge borst­trai­ning af met Jayjay

Bos­ke. De ex-rug­by­er en You­tu­be-icoon ge­noot van de­ze ou­der­wet­se bo­dy­buil­ding­trai­ning en jij kunt er ook het een en an­der van op­ste­ken. Na­tuur­lijk aan­dacht voor de 70e ver­jaar­dag van de Oos­ten­rijk­se Eik. On­ze vrou­we­lij­ke (maar ze­ker ook man­ne­lij­ke) le­zers zul­len blij zijn met het trai­nings­ar­ti­kel met de on­ge­lo­fe­lijk po­pu­lai­re Mi­chel­le Le­win. Dat een vol­le­di­ge be­we­gings­baan bij het trai­nen erg be­lang­rijk is weet je wel, maar wist je dat het soms he­le­maal niet zo ver­keerd is slechts hal­ve her­ha­lin­gen te doen? We leg­gen het aan je uit!

38

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.