U IS VOOR UITGEKLEED

Muscle & Fitness - - Arnolds Alfabet -

“In het be­gin wa­ren mijn kui­ten een zwak punt. Ik hield ze he­le­maal be­dekt in jog­ging­broe­ken. Maar toen ik ze echt wil­de ver­be­te­ren, knip­te ik die broe­ken tot de knie­ën af zo­dat ie­der­een mijn kui­ten kon zien. Dat mo­ti­veer­de me nog meer om er­aan te wer­ken mijn kui­ten te ver­be­te­ren tot het­zelf­de ni­veau als de rest van mijn li­chaam. Als je een zwak­te hebt moet je die niet ver­stop­pen. Show hem zo­dat jij en ie­der­een het kan zien en laat dat je nog meer mo­ti­ve­ren om van die zwak­te een sterk punt te ma­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.