HOE HET WERKT

Muscle & Fitness - - Volume + Intensiteit -

Trai­nen met min­der ge­wicht en meer volume (sets x reps x be­las­ting) le­vert een zwa­re trai­ning op voor je spie­ren, ter­wijl je cen­tra­le ze­nuw­stel­sel (CZS) her­stelt na we­ken van in­ten­sie­ve trai­ning (wei­nig her­ha­lin­gen met zwa­re ge­wich­ten). Je krijgt het bes­te van twee we­rel­den in dit pro­gram­ma – huidscheu­ren­de pomps in de ene week en zwa­re ge­wich­ten in de vol­gen­de. In vo­lu­me­we­ken zul­len de ge­wich­ten mak­ke­lijk aan­voe­len, om­dat je van een week trai­nen met zwa­re ge­wich­ten komt. Bij in­ten­si­teits­we­ken zal je je sterk en ge­con­cen­treerd voe­len, om­dat je maar op hoeft te wer­ken naar een of twee zwa­re sets. De­ze golf­be­we­ging zorgt er­voor dat je li­chaam moet blij­ven ra­den, voor­komt overtraining en geeft je een men­ta­le pau­ze, waar­door het trai­nen min­der mo­no­toon wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.