2 DAG

Muscle & Fitness - - Volume + Intensiteit -

1. Dead­lift

Ga met je voe­ten on­ge­veer heup­breed uit el­kaar staan, buig voor­over en pak te hal­ter bui­ten je knie­ën vast. Je schou­ders moe­ten bo­ven de hal­ter zijn. Duw je hak­ken in de vloer en duw je heu­pen naar vo­ren, waar­bij je de hal­ter om­hoog tilt tot­dat hij bij je dijen is. Houd je rug recht tij­dens de be­we­ging.

2a. Ca­ble row

Ga in een ka­bel­sta­ti­on zit­ten en zet je voe­ten ste­vig neer. Hou je on­der­rug in zijn na­tuur­lij­ke boog en pak het hand­vat schou­der­breed beet. Roei het ge­wicht tot net on­der je borst en laat je bo­ven­li­chaam iets naar vo­ren ko­men bij het ex­cen­tri­sche deel van het roei­en. Je moet je lats voe­len rek­ken.

ZIE ‘VOLUME VS. INTENSITEIT’HIER LINKS VOOR SETS EN HER­HA­LIN­GEN.

SETS: 3 REPS: 10

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.