Le­zer van de maand

El­ke maand vind je op de­ze pa­gi­na on­ze Mus­cle & Fit­ness Le­zer van de Maand. De­ze maand KEL­LY VAN LOOY uit Turnhout.

Muscle & Fitness - - INHOUDSOPGAVE - Tekst: Jesse Haarlemmer

Kel­ly van Looy

VERTEL KORT WIE JE BENT

Ik ben Kel­ly Van Looy, 29 jaar en ik ben tech­nisch ope­ra­tor bij de heer­lij­ke snoep­jes van Astra Sweets in Turnhout. Geen kin­de­ren voor mij, maar sa­men met mijn man Luc Ve­ke­mans en drie su­per lie­ve hon­den heb­ben we een ge­wel­dig ge­zin. We wo­nen in Vos­se­laar, Bel­gië.

BIJ WEL­KE SPORT­SCHOOL TRAIN JE?

Ik train bij I-fit­ness in Turnhout. Dit is mijn twee­de huis!

HOELANG BEN JE AL BE­ZIG MET KRACHTSPORT?

On­der­tus­sen train ik al­weer vier jaar. Ti­me flies when you’re ha­ving fun!

WAT IS JOUW DOEL MET KRACHTSPORT?

Ik ben be­gon­nen om ste­vig ron­de bil­len te krij­gen, net zo­als Mi­chel­le Le­win (pa­gi­na 84). On­der­tus­sen is dat nog al­tijd zo, maar ik train voor­al voor mijn mind & bo­dy. Ik wil een strak lichaam be­hou­den en rust krij­gen door de zwa­re trai­nin­gen. Hier kan ik mijn woe­de, ver­driet en ver­moeid­heid in kwijt.

HOE VAAK TRAIN JE PER WEEK?

Ik train over het al­ge­meen zes keer per week.

WAT IS JE FAVORIETE SPIER­GROEP OM TE TRAI­NEN?

Ei­gen­lijk vind ik al­les leuk om te trai­nen, maar als ik moest kie­zen zijn het toch mijn be­nen en schou­ders.

WAT IS JE FAVORIETE OE­FE­NING IN DE GYM EN WAAR­OM?

Heel ori­gi­neel, maar dit zijn toch squats! Ik vind het leuk om mezelf uit te da­gen om zwaar­der te gaan, om zo per­soon­lij­ke re­cords neer te zet­ten!

WAT IS HET ZWAKSTE PUNT VAN JE LICHAAM?

Mijn tri­ceps zijn toch wel mijn zwakste on­der­deel van mijn lichaam.

HOE­VEEL CAR­DIO DOE JE PER WEEK?

Het liefst doe ik he­le­maal geen car­dio, ha­ha!

WAT IS JE FAVORIETE CHEAT­ME­AL?

Een friet­je met ket­chup en mayo.

NAAR WEL­KE MU­ZIEK LUISTER JE HET LIEFST TIJ­DENS EEN TRAINING?

Hip Hop en R&B. WIE IS JE GROOTSTE IN­SPI­RA­TIE EN WAAR­OM? Mi­chel­le Le­win. Zij is de re­den dat ik ben be­gon­nen met trai­nen en zij blijft ook mijn gro­te idool, om­dat ze zich­zelf blijft. Ze is ook nog eens heel lief in het echt!

WEL­KE SUP­PLE­MEN­TEN GE­BRUIK JE AL­LE­MAAL?

Ik ge­bruik de vol­gen­de sup­ple­men­ten: • BCAA’S • Li­quid ami­no • Shakes • Mul­ti-vi­ta­mi­nes

HEB JE WEL EENS BLES­SU­RES GE­HAD?

Het eer­ste jaar dat ik train­de, heb ik een keer mijn on­der­arm over­be­last met een bi­ceps­trai­ning. Dit kwam door mijn ei­gen fout, ik had de barbell te hard vast­ge­pakt. Zes be­han­de­lin­gen bij de fy­si­o­the­ra­peut, plus drie­we­ken rust en het was weer in or­de. Sinds­dien let ik be­ter op mijn uit­voe­rin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.