TRAI­NEN OMJONGER TEWORDEN

Muscle & Fitness - - VAN HET WEB -

Ho­ge ac­ti­vi­tei­ten­ni­veaus – het equi­va­lent van 40 mi­nu­ten hard­lo­pen – ver­gro­ten de leng­te van je te­lo­me­ren, ei­wit­ten die bij het klim­men der ja­ren kor­ter wor­den. Men­sen die ac­tief zijn heb­ben lan­ge­re te­lo­me­ren ver­ge­le­ken met men­sen die wei­nig ac­tief zijn of zelfs ge­mid­deld ac­tief zijn. (Brig­ham Young-uni­ver­si­teit)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.