BEIRONS SPORTSCHOOLBENODIGDHEDEN

Muscle & Fitness - - BEIRON ANDERSSON -

Met zijn 51 jaar grapt An­ders­son dat hij in de bloei van zijn le­ven is. En dat is grap­pig, om­dat het ook nog wel eens waar zou kun­nen zijn. Maar hij krijgt niet het lichaam van ie­mand van half zijn leef­tijd zon­der een paar on­mis­ba­re hulp­mid­de­len. Hier zijn de ab­so­lu­te be­no­digd­he­den.

>>KALK

“Kalk is een must,” zegt An­ders­son. “Het maakt trai­nen met ge­wich­ten ef­fi­ci­ën­ter en vei­li­ger, om­dat de hal­ters dan min­der snel aan je greep ont­snap­pen.”

>>KNIEBANDEN

(ge­maakt van 7 mm Ne­o­pre­ne)

>>EEN GOE­DE RIEM

An­ders­son geeft de voor­keur aan een po­wer­riem (in plaats van een trai­nings­riem), die voor en ach­ter even breed is.

>>POLSBANDEN EN POLSSTRAPS

An­ders­son zegt: “Ik ge­bruik de straps al­leen maar bij rug­oe­fe­nin­gen en dan pro­beer ik ze zo min mo­ge­lijk te ge­brui­ken om mijn greep te ver­ster­ken. Ik ge­bruik ze niet bij het dead­lif­ten.”

>>SCHUIMROLLER EN LACROSSE BAL

“Die hel­pen die ge­span­nen spier­ve­zels los te ma­ken die al die pijn in je schou­ders, knie­ën en rug ver­oor­za­ken,” merkt An­ders­son op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.