30 MI­NU­TEN VOOR­DAT HIJ NAAR BED GAAT:

Mag­ne­si­um ci­traat (“Het ont­spant het lichaam,” zegt An­ders­son, “en het on­der­steunt de stof­wis­se­ling, bot­ten en cel­for­ma­tie en ze­nuw­trans­mis­sie.”).

Muscle & Fitness - - BEIRON ANDERSSON -

*An­ders­son raadt aan een hoog in­ten­sie­ve car­di­o­ses­sie te doen (bur­pees, touwsprin­gen, heu­velsprints, spin­ning, enz.) voor het ont­bijt. “Je kunt een kool­hy­draat­arm, sui­ker­vrij pro­te­ï­ne­drank­je of BCAA’S pak­ken voor de­ze car­di­o­ses­sie,” zegt hij, “maar het punt is dat je je vet ge­bruikt als brand­stof. Daar­om moet je niet wil­len eten en je lichaam ver­se glu­co­se als brand­stof ge­ven. De­ze training moet in­ten­sief zijn om je stof­wis­se­ling in een ho­ge­re ver­snel­ling te zet­ten.” **”Als je een maal­tijd ge­mist hebt,” zegt An­ders­son, “kun je die maal­tijd ver­van­gen door no­ten (on­ge­zou­ten aman­de­len, wal­no­ten of pe­can­no­ten), fruit (een ap­pel of een ba­naan), of een pro­te­ï­nes­ha­ke. Ik voeg graag wat be­vro­ren blau­we bes­sen toe aan mijn sha­ke. Pri­ma an­ti­oxi­dan­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.