DE MEN­SE­LIJ­KE VLAG ON­DER DE KNIE

Ge­bruik de­ze vier stap­pen om je eer­ste vlag­gen­mast on­der de knie te krij­gen.

Muscle & Fitness - - TRAIN -

1.SUPPORT PRESS

Pak de bo­ven­kant van een op­trek­stang met een hand­palm van je af ge­richt en pak dan een ver­ti­ca­le stang met de hand­palm naar je toe ge­richt – dit is de nor­ma­le greep voor een men­se­lij­ke vlag. Houd je el­le­bo­gen ge­strekt ter­wijl je duwt met de on­der­kant van je hand en trekt met de bo­ven­ste hand. Pro­beer je be­nen om­hoog te bren­gen tot ze een hoek be­rei­ken van 45 gra­den met je lichaam. Span je romp aan pro­beer de tijd te ver­len­gen in die po­si­tie.

2.CHAMBER HOLD

Pak een ver­ti­ca­le stang met de­zelf­de op­po­ne­ren­de greep als bij de Support press. Dan om­hoog sprin­gen en te­ge­lij­ker­tijd je knie­ën om­hoog bren­gen naar de vlag­gen­stok. Met op­ge­trok­ken knie­ën, moet je te­ge­lij­ker­tijd du­wen en trek­ken, zo­als bij de support press. Houd je ar­men ge­strekt en pro­beer je heu­pen bo­ven je schou­ders te bren­gen.

3. VERTICAL FLAG

Po­si­tie aan­ne­men net als bij de Chamber hold. Nu je be­nen ver­ti­caal strek­ken en pro­be­ren zo recht­op mo­ge­lijk te blij­ven, ter­wijl je je­zelf naar be­ne­den werkt in een dia­go­na­le po­si­tie.

4.BENT-KNEE FLAG

De­zelf­de po­si­tie aan­ne­men als bij de Vertical flag, maar nu bei­de knie­ën bui­gen en la­ten zakken tot ze even­wij­dig zijn aan de grond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.