M&F 360: Train je on­der­li­chaam

Muscle & Fitness - - TRAIN - DOOR PRINCE BRATHWAITE

Je moet je be­nen niet ver­waar­lo­zen om­dat je je strand­spie­ren een beurt wilt ge­ven. Zet de ei­er­wek­ker op 6 mi­nu­ten en dan kei­hard aan­po­ten!

HOE­WEL JE BE­NEN niet al­tijd in het vol­le dag­licht ver­ke­ren – tenzij je zo­mer en win­ter in kor­te broek door de stra­ten kui­ert om vol­doen­de vi­ta­mi­ne D te tan­ken – is de ont­wik­ke­ling van het on­der­li­chaam toch erg be­lang­rijk. Of je moet een Ado­nis op stel­ten wil­len wor­den. Ook zorgt been­trai­ning voor een sti­mu­lans van de tes­tos­ter­on­af­gif­te, en dat be­te­kent dat je strand­spie­ren (ar­men, borst) mee­pro­fi­te­ren van in­ten­sie­ve been­trai­ning. Daar­om gaat de­ze M&F 360 af­le­ve­ring he­le­maal over je be­nen.

Boven­staan­de no­non­sen­se training laat je drie ba­sis­oe­fe­nin­gen ach­ter­een doen en dat zes mi­nu­ten lang, zon­der rust tussen de ron­den. Dit laat je spie­ren niet al­leen wer­ken; het dient ook nog eens als een car­di­o­trai­ning die je helpt over­tol­lig vet weg te wer­ken. Pro­beer el­ke week op­nieuw je sco­re te ver­be­te­ren of een mi­nuut­je toe te voe­gen.

VORMCONTROLE

Met de Ro­ma­ni­an deadlift hoef je de stang niet op de grond te la­ten zakken. In plaats daar­van laat je het ge­wicht tot net on­der de knie­ën zakken, tot je een rek voelt in de ham­strings.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.