DE JUISTE START

Muscle & Fitness - - TRAIN -

Je bent een kracht­spor­ter met ge­woon een baan, geen pro­fes­si­o­ne­le hard­lo­per die da­ge­lijks uren­lang op de at­le­tiek­baan is te vin­den. Dat ge­zegd heb­ben­de, de mees­te bles­su­res ont­staan in het eer­ste der­de deel van die 100 me­ter sprint, van­we­ge de enor­me krach­ten die wor­den in­ge­zet van­uit stil­stand om vol gas te gaan. In plaats van vol­le­dig de plank in te trap­pen, kun je de sprint be­ter in­lei­den door de eer­ste 10-15 me­ter als het wa­re van een jog over te gaan in een sprint. En aan het eind van de sprint moet je nog een beet­je ener­gie over heb­ben. Geen pa­niek, het is echt nog wel een sprint, maar laat de maxi­ma­le beur­ten vol gas over aan Dap­hne en haar Olym­pi­sche vrien­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.