EETJEONTBIJT OMHETAANTAL ONT­STE­KIN­GEN TEVERMINDEREN

Muscle & Fitness - - EET -

In een klein on­der­zoek werd ont­dekt dat men­sen die het ont­bijt over­sloe­gen wel­is­waar iets meer calorieën ver­bruik­ten over de dag, maar wel te­ke­nen ver­toon­den van in­su­li­ne­re­sis­ten­tie en dat de bi­o­mar­kers voor ont­ste­kings­pro­ces­sen dui­de­lijk ho­ger la­gen dan op de da­gen dat ze wel een goed ont­bijt ge­bruik­ten. De mo­raal van het ver­haal is: ont­bij­ten moet! (Ame­ri­can Jour­nal of Nu­tri­ti­on).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.