TRAINING 3

Muscle & Fitness - - 1000 CALORIEËN -

1 WEIGHTED PULL-UP

Ga aan een op­trek­stang han­gen en sla je be­nen dan om de dumb­bell. Van­uit stil­stand trek je je­zelf om­hoog tot­dat je kin bo­ven de stang is.

2A DUMB­BELL CLEAN AND PRESS

Pak twee dumb­bells van de vloer, buig je knie­ën en breng de dumb­bells om­hoog langs je lichaam. Als ze een­maal op heup­hoog­te zijn, duw je je heu­pen naar vo­ren en breng je de dumb­bells in een cle­an­be­we­ging om­hoog naar je schou­ders. Druk ze bo­ven je hoofd.

2B DUMB­BELL SWING

Pak een dumb­bell met je voe­ten iets bre­der dan schou­der­breed­te ge­plaatst. Pak een dumb­bell aan een uit­ein­de vast. Hou je ar­men recht en duw je heu­pen naar ach­te­ren tot­dat de dumb­bell tussen je be­nen is. Duw je heu­pen dan ex­plo­sief naar vo­ren tot­dat de dumb­bell op borst­hoog­te is.

*Rust 90 se­con­den na de laat­ste set van de hoofd­oe­fe­ning en doe dan de­ze set. Ge­bruik 25 pro­cent van je li­chaams­ge­wicht (per hand). **Her­haal de­ze se­rie vijf keer en rust dan twee mi­nu­ten. Her­haal nog vijf keer voor een to­taal van 20 her­ha­lin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.