“IK EET VIJF MAAL­TIJ­DEN PER DAG EN DRINK TWEE SHAKES. ZE­VEN MAAL­TIJ­DEN DUS. IK ZIT MEEST­AL TUSSEN DE 3500 EN 4000 KCAL.”

Muscle & Fitness - - 1000 CALORIEËN -

Ik eet vijf maal­tij­den per dag en drink twee shakes. Ze­ven maal­tij­den dus. Ik zit meest­al tussen de 3500 en 4000 kcal. Daar­in zit­ten drie gram ei­wit­ten per kilo li­chaams­ge­wicht. In mijn ge­val is dat on­ge­veer 320 gram ei­wit­ten. Daar­naast drie tot vier gram kool­hy­dra­ten per kilo li­chaams­ge­wicht en de rest zijn vet­ten. Dit is in mijn off-sea­son. Tij­dens een wed­strijd­voor­be­rei­ding blij­ven de ei­wit­ten hoog, maar gaan de kool­hy­dra­ten om­laag. En komt er nog veel meer bij kij­ken.

Ei­wit­ten haal ik uit: whey, kip, bief­stuk, vis en ei­e­ren. Kool­hy­dra­ten haal ik uit: rijst, (zoe­te) aard­ap­pe­len en pas­ta.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.