Half-rep basis

Muscle & Fitness - - HALVE MAATREGELEN -

kies sa­men­ge­stel­de oe­fe­nin­gen

waar­bij je je op spe­ci­fie­ke spie­ren kunt rich­ten in een be­perk­te be­we­gings­baan, zo­als de tri­ceps tij­dens de lock­out­fa­se bij het bank­druk­ken. Kies iso­la­tie­oe­fe­nin­gen die een lan­ge be­we­gings­baan heb­ben, zo­als bi­ceps­curls of tri­ceps ex­ten­si­ons.

Het combineren van halve her­ha­lin­gen met he­le her­ha­lin­gen in de­zelf­de set stelt je in staat je be­ter te rich­ten op de spie­ren en je tijd on­der span­ning te ver­gro­ten.

En ont­houd: 21-en kan met meer oe­fe­nin­gen dan al­leen met cur­len, zo­als leg ex­ten­si­ons en pec-deck flyes. En ook dat het niet per se met 21 her­ha­lin­gen ge­daan hoeft te wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.