Halve-reps tips

Muscle & Fitness - - HALVE MAATREGELEN -

we heb­ben een armtraining ont­wor­pen

die al­leen maar uit halve her­ha­lin­gen be­staat om te la­ten zien wat er mo­ge­lijk is. Slechts een oe­fe­ning per spier­groep mag halve her­ha­lin­gen be­vat­ten. Voor de vei­lig­heid en om er­voor te zor­gen dat je de juiste diep­te pakt, moet je een po­wer­rek ge­brui­ken als je halve her­ha­lin­gen maakt bij borst­druk­ken of dead­lif­ten.

Om je be­ter te kun­nen rich­ten op de halve her­ha­lin­gen bij sa­men­ge­stel­de oe­fe­nin­gen, moet je ze voor die spier­groep na de iso­la­tie­oe­fe­nin­gen doen.

Voer je halve her­ha­lin­gen langzaam uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.