Star­ken­bonk

Muscle & Fitness - - Inhoudsopgave -

Tien Tarzans op een rij.

Ri­chard Star­ken­bonk was een zeer po­pu­lai­re maar ook iet­wat om­stre­den co­lum­nist in de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig en stond be­kend om zijn sa­ti­ri­sche, iro­ni­sche maar soms ook zeer kri­ti­sche co­lumns. We heb­ben hem be­reid ge­von­den ou­de tij­den te doen her­le­ven en ie­de­re maand kun je een pit­ti­ge be­spre­king van een ge­voe­lig on­der­werp ver­wach­ten. De me­ning van Star­ken­bonk is niet per se de me­ning van Mus­cle & Fit­ness maar dat heet nu een­maal vrij­heid van me­nings­ui­ting! Ge­niet, of er­ger je! Har­ry

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.