SIMEON PANDA’S PO­WER BORSTTRAINING

Muscle & Fitness - - Simeon Panda -

HOE­WEL ZIJN OP­KOMST

tot be­roemd­heid zeer high­tech 21e­eeuws is, is Simeon Panda’s trai­ning zeer old­school.

“Ik train met veel vo­lu­me en zwaar,” legt hij uit. “Soms doe ik 10 sets of meer voor één oe­fe­ning. Ik train ze­ven da­gen per week, ie­de­re dag een an­de­re spier­groep.” On­danks het ho­ge vo­lu­me gaat hij toch vrij zwaar na een goe­de op­war­ming. Hij houdt ook van schok­tech­nie­ken om el­ke set sterk te ein­di­gen.

Panda is ook ou­der­wets met zijn voe­ding. Hij ge­looft niet in de hui­di­ge prak­tij­ken van ge­wichts­fluc­tu­a­ties. In plaats daar­van houdt hij het het he­le jaar schoon. “Ik wil niet bul­ken en cut­ten. Ik zie mijn trai­ning en mijn eten als iets wat ik de rest van mijn le­ven wil doen.”

Dit is een zwa­re trai­ning, maar hij le­vert wel re­sul­ta­ten. Een blik op Panda’s op­bol­len­de borst­par­tij zou over­tui­gend ge­noeg moe­ten zijn. Zo ziet de trai­ning er­uit:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.