STERK­STE MAN TER WE­RELD 2017

Ed­die ‘The Be­ast’ Hall is de hui­di­ge ‘Sterk­ste Man ter We­reld’ en hij geeft je een les­je in dead­lif­ten.

Muscle & Fitness - - Trending -

Als het gaat om een ver­schrik­ke­lij­ke prak ij­zer van de grond trek­ken, is Ed­die Hall(kers­ver­se ‘Sterk­ste Man ter We­reld’ van 2017) de ko­ning der kracht­pat­sers. Voor hij de­ze ti­tel won, schok­te hij de we­reld met een dead­lift van 500 ki­lo (en met ge­mak, voe­gen we er aan toe) in ju­li 2016 op de ‘World Dead­lift Cham­pi­ons­hips’. Het was (en is nog steeds) het zwaar­ste ge­wicht ooit ge­tild in de dead­lift. Wat is Halls (pu­blie­ke) ge­heim in het til­len van zulk een mon­ster­ach­tig ge­wicht? “Bru­te kracht is van cru­ci­aal be­lang voor een ster­ke man”, zegt Hall. “Als je dat hebt, ben je voor 90 pro­cent ge­slaagd.”

En hoe­wel zijn aan­pak voor wed­strij­den mis­schien sim­plis­tisch over­komt, kan nie­mand be­we­ren dat het voor Hall niet werkt. Om je te hel­pen dit soort Her­cu­li­sche ge­wich­ten aan te pak­ken, geeft Hall hier drie be­lang­rij­ke tips die hij ge­leerd in heeft in de ve­le ja­ren hard wer­ken in de sport­school. We kun­nen je niet be­lo­ven dat je ooit zo sterk wordt als Hall, maar je dead­lift gaat er ge­ga­ran­deerd als een speer van om­hoog.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.