Twee oe­fe­nin­gen om je ‘Front Lever’ te ver­ster­ken

Ge­bruik de­ze twee oe­fe­nin­gen van Shawn Pe­ri­ne om je ‘Front lever’ te per­fec­ti­o­ne­ren.

Muscle & Fitness - - Train -

Kun je er niet een in strik­te vorm uit­voe­ren, dan kun je hem he­le­maal niet. Zo sim­pel is dat.

En de­ze oe­fe­ning on­der de knie krij­gen (be­heer­sen be­doe­len we dan), zorgt voor dik­ke winst als het gaat om an­de­re oe­fe­nin­gen, want hal­ver­we­ge rich­ting pla­fond han­gen met je rug pa­ral­lel aan de vloer vergt een enor­me hoe­veel­heid full bo­dy sta­bi­li­teit. Een sta­bi­li­teit waar je baat bij zult heb­ben bij je ba­sis­oe­fe­nin­gen en klas­sie­ke ge­wicht­hef­oe­fe­nin­gen. Weet je niet waar te be­gin­nen? Volg het stap­pen­plan hie­ron­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.