HANGING LEG RAISE

Muscle & Fitness - - Train -

(ZIE BO­VEN)

“Su­per­strik­te Hanging leg rai­ses en su­per­strik­te Pull-ups waar­bij je je li­chaam zo hoog mo­ge­lijk bo­ven de stang brengt, hel­pen de ‘Front lever’ voor te be­rei­den. Je wilt echt goed greep heb­ben op de stang en con­tro­le over de oe­fe­ning bij het uit­voe­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.