DOU­BLE UNDERS

Muscle & Fitness - - Train -

1 Eerst moet je het touw me­ten. Zet het touw on­der een voet en breng bei­de hand­vat­ten om­hoog. Ze die­nen tot net on­der je ok­sels te ko­men. 2 ‘Lijm’ je el­le­bo­gen strak in de zij. Oe­fen dit eerst met en­kel­sla­gen. 3 Spring met je tor­so recht­op. Blijf zo recht­op mo­ge­lijk, spring met je be­nen en de kracht van je kui­ten om­hoog, en houd je te­nen voor je li­chaam. 4 Draai het touw door al­leen van­uit de pols te zwaai­en (niet van­uit de el­le­bo­gen of de schou­ders). Ook hier, eerst pro­be­ren met en­kel­sla­gen. 5 Om van en­kel­sla­gen naar dub­bel­sla­gen te gaan, moet je ho­ger sprin­gen en je pol­sen snel­ler la­ten draai­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.