SUIKERHIGHS KUN­NEN LEI­DEN TOT PSY­CHI­SCHE PRO­BLE­MEN

Muscle & Fitness - - Eet -

Een nieuw on­der­zoek on­der meer dan 7000 man­nen en vrou­wen vond be­wijs dat man­nen met een ho­ge sui­ker­in­na­me (meer dan 67 gram per dag) na vijf jaar een 23 pro­cent ho­ge­re kans had­den op psy­chi­sche stoor­nis­sen, dan de proef­per­so­nen die min­der dan 39,5 gram sui­kers per dag aten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.