HEU­PEN & EN­KELS WAR­MING-UP

Muscle & Fitness - - Pijnvrije Beentraining Deel 1 -

Ge­bruik de­ze snel­le en e ec­tie­ve ma­nier om de mo­bi­li­teit in de­ze twee cru­ci­a­le ge­wrich­ten snel te ver­be­te­ren.

Neem een half knie­len­de po­si­tie in, rech­ter­knie naar be­ne­den en lin­ker­voet naar vo­ren. Houd je borst voor­uit en duw je lin­ker­knie zo­ver mo­ge­lijk naar vo­ren, ter­wijl je voet vol­le­dig op de vloer blijft staan. Houd vijf se­con­den vast, leun naar ach­te­ren en her­haal.

Ga op je rug lig­gen en til bei­de be­nen op. Laat ze lang­zaam een voor een zak­ken. Blijf dit her­ha­len.

Ga op han­den en knie­ën zit­ten. Strek je lin­ker­arm he­le­maal voor je uit en je rech­ter­been he­le­maal naar ach­te­ren. Houd een tel vast en wis­sel dan van kant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.