BEDENKER: ED ZERCHER OE­FE­NING: ZERCHER SQUAT

Muscle & Fitness - - Pijnvrije Beentraining Deel 1 -

trai­nings­me­tho­des. Het is dus geen won­der dat hij dit dui­vels squatal­ter­na­tief be­dacht dat, hoe­wel niet het meest com­for­ta­be­le, de kracht­spor­ter wel helpt een rech­te­re po­si­tie aan te hou­den en meer bo­ven­rug­spie­ren in­scha­kelt dan een Back squat.

ZO DOE JE HET: je moet je rug­gen­graat in een neu­tra­le po­si­tie hou­den en strek­ken via en­kels, knie­ën en heu­pen. De Zercher squat helpt je dit te doen van­we­ge de po­si­tie van de stang – hij ligt in de plooi van je el­le­boog. Leg de hal­ter in een po­wer­rek, op borst­hoog­te. Laat de hal­ter tus­sen je bi­ceps en on­der­ar­men rus­ten. Pak je han­den vast. Zet je li­chaam schrap, zorg voor span­ning van kop tot teen, en squat. Ed Zercher, Ster­ke Man uit de ja­ren 30, hield van on­ge­wo­ne, ob­scu­re oe­fe­nin­gen en

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.