Wat zegt een naam?

Af­ge­lo­pen maand lie­ten we acht oe­fe­nin­gen zien die ver­noemd zijn naar kracht­sport le­gen­des die de be­we­gin­gen be­dacht had­den. De­ze maand ron­den we die lijst af met de over­ge­ble­ven ze­ven oe­fe­nin­gen en de trai­nin­gen waar­in je ze kunt ge­brui­ken.

Muscle & Fitness - - Inhoudsopgave - DOOR BRI­AN MATTHEWS, C.S.C.S. FO­TO’S DOOR PER BERNAL

Af­ge­lo­pen maand lie­ten we acht oe­fe­nin­gen zien die ver­noemd zijn naar kracht­sport­le­gen­des die de be­we­gin­gen be­dacht had­den. De­ze maand ron­den we die lijst af met de over­ge­ble­ven ze­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.