Zwan­ger­schap

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina -

Ad­vies: de NIPT niet in ba­sis­pak­ket De zo­ge­he­ten ‘NIPT’ moet niet wor­den op­ge­no­men in de ba­sis­ver­ze­ke­ring,

zo ad­vi­seert het Zorg­in­sti­tuut aan mi­nis­ter Schip­pers (Volks­ge­zond­heid, VVD). Met die pre­na­ta­le test wordt ge­screend hoe groot de kans is dat een kind het syn­droom van Down, Ed­wards of Pa­tau heeft. Sinds april wordt de test ver­goed voor al­le zwan­ge­ren,

via een sub­si­die­re­ge­ling die Schip­pers heeft in­ge­steld. Het Zorg­in­sti­tuut ad­vi­seert de test al­leen via het ba­sis­pak­ket te ver­goe­den bij me­di­sche in­di­ca­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.