Ad­ver­ten­tie met ‘ha­nen­pap’ win­naar Cha­ri­ty Awards

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Die­ren­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Bi­te Back heeft de eer­ste prijs ge­won­nen bij de NRC Cha­ri­ty Awards. De stich­ting, die cam­pag­ne voert voor de rech­ten en het wel­zijn van die­ren, kreeg de prijs voor een ad­ver­ten­tie waar­in het woord ‘ha­nen­pap’ werd uit­ge­beeld in let­ters van ge­hakt. „Een zeer goed uit­ge­voer­de ad­ver- ten­tie met gro­te im­pact”, al­dus de vak­ju­ry on­der voor­zit­ter­schap van NRC -hoofd­re­dac­teur Pe­ter Van­der­meersch dins­dag­avond. De ju­ry ken­de de twee­de plaats toe aan Food­watch, de or­ga­ni­sa­tie die ook de fa­vo­riet was van de ruim vijf­tien­dui­zend stem­mers voor de pu­blieks­prijs. Bei­de krij­gen een dub­be­le ad­ver­ten­tie­pa­gi­na in zo­wel NRC Han­dels­blad als nrc.next .

Links: win­naar Ha­nen­pap. Rechts: win­naar pu­blieks­prijs Food­watch

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.