Dj’s Duo op de Dam

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Dj’s Ar­min van Buuren en Hard­well, bei­den in het ver­le­den uit­ge­roe­pen tot ‘bes­te dj van de we­reld’, draai­den dins­dag­avond on­ver­wachts een set op het bal­kon van het Grand Ho­tel Kra­sna­pols­ky op de Da­min Am­ster­dam. Dit de­den ze ter aan­kon­di­ging van het Am­ster­dam Dan­ce Event (ADE), dat in ok­to­ber wordt ge­hou­den in de hoofd­stad. Met het ver­ras­sings­op­tre­den maak­ten Van Buuren en Hard­well be­kend dat ze sa­men­zul­len draai­en op het ADEin de Johan Cruijff Are­na. Det­wee dj’s zijn goe­de be­ken­den van el­kaar, maar heb­ben nooit eer­der sa­men een vol­le­dig op­tre­den ge­daan. On­ge­veer tien­dui­zend men­sen za­gen dins­dag het op­tre­den op de Dam. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.