R’dam be­vei­ligt trot­toirs

NRC Handelsblad - - Binnenland -

De ge­meen­te Rot­ter­dam neemt maat­re­ge­len om aan­sla­gen met voer­tui­gen te voor­ko­men. Op di­ver­se plek­ken, waar­on­der trot­toirs in de Wit­te de With­straat en de Meent, ko­men ob­sta­kels als bloem­bak­ken, fiet­sen­rek­ken en ver­hoog­de stoep­ran­den. Ook bij de ko­men­de her­in­rich­ting van de Cool­sin­gel wor­den vei­lig­heids­maat­re­ge­len ge­trof­fen. De stad kreeg on­langs te ma­ken met ter­reurdrei­ging bij de Maas­si­lo. (NRC) Ge­bruik PGP-da­ta mag van rech­ter

De Am­ster­dam­se recht­bank heeft dins­dag een reeks prin­ci­pi­ë­le be­zwa­ren af­ge­we­zen te­gen ge­bruik door jus­ti­tie van be­rich­ten die zijn ver-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.