Ramp in cij­fers

NRC Handelsblad - - Binnenland -

30.000

Men­sen zul­len in op­vang­cen­tra te­recht­ko­men, in Hous­ton en in an­de­re ste­den in Texas, zo­als Dal­las.

450.000

Men­sen zul­len uit­ein­de­lijk een be­roep doen op hulp van Was­hing­ton, ver­wacht de di­rec­teur van de FEMA,Brock Long.

12.000

man, de com­ple­te Tex­aan­se Na­ti­o­na­le Gar­de, doet red­dings­werk, naast het le­ger

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.